Klimaat

Over de klimaat-achtergrond van voedselbossen.

Voedselbossen kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame voedselproductie. Duurzaam omdat voedselproductie samengaat met behoud en herstel van een natuurrijk landschap. Maar ook duurzaam vanwege de klimaat-effecten van voedselbos.

Klimaatbossen – overal ter wereld worden bossen aangeplant om CO2 op te slaan. De bomen halen dit uit de lucht en geven er zuurstof voor terug. De CO2 wordt dan vastgelegd in boom en bodem. Dit is nuttig nu er door ontbossing en het gebruik van fossiele brandstoffen veel CO2 de lucht in komt en het klimaat te snel verandert.

Het beste klimaatbos is een klimaat-voedselbos. Het planten van een bos helpt CO2 opslaan; het planten van een voedselbos levert bovendien nog een mooi gebiedje met eten op. Dit eten hoeft niet ergens anders geproduceerd te worden. Dat scheelt, want in conventionele landbouw komt bij elke keer ploegen een flinke dosis CO2 uit de bodem de lucht in. (En uit de uitlaatpijp van de trekker, en dan hebben we het nog niet over het gebruik van olie-gebaseerde kunstmest.) Een voedselbos betekent minder uitstoot en meer vastleggen.

Klimaatbos Léon. Uit de stedeband Utrecht-Léon is in Nicaragua een klimaatbos ontsproten. (Ook daar komt trouwens lekkers uit: in klimaatbos Léon groeien onder andere cacaobonen voor chocolade.) Zie https://www.utrechtleon.nl/  Voedselbos Haarzuilens is op kleine schaal de Utrechtse tegenhanger van dit klimaatbos.

[Meer weten over klimaat-effecten?]