Natuur

Hoge natuurwaarden zijn een belangrijk doel van het voedselbos. Veel soorten wilde planten en dieren, leuke soorten, hoge aantallen, een goed functionerend ecosysteem..

Huidige stand van zaken: Onze soortenrijke heggen (aangeplant in 2015) geven inmiddels beschutting aan een scala aan vogels en insecten. Ook hebben we drie poelen voor amfibieƫn zoals salamanders en rugstreeppadden; voor libellen en voor ringslangen. Verder zijn we goed op weg het oorspronkelijke soortenarme grasland om te vormen naar een bio-divers systeem. Je ziet de insectenrijkdom toenemen: zichtbaar meer zweefvliegen, hommels, bijen, meer dan 10 soorten dagvlinders en meer dan 100 soorten nachtvlinders. Waar we eerst slechts een handvol broedvogels hadden herbergt het voedselbos enkele jaren later al ruim 25 soorten broedvogels, waaronder roodborsttapuiten, spotvogels en torenvalken. In het riet nestelen rietgorzen en dwergmuisjes; er vliegen ijsvogels en kerkuilen rond en regelmatig zijn er hermelijnen te zien.