Natuur

Hoge natuurwaarden zijn een belangrijk doel van het voedselbos. Veel soorten wilde planten en dieren, leuke soorten, hoge aantallen, een goed functionerend ecosysteem..

Onze eerste aanplant was ruim 500 meter soortenrijke heg, om beschutting te geven en habitat te bieden aan allerlei vogels en insecten. Inmiddels hebben we ook drie poelen voor amfibieƫn zoals salamanders en rugstreeppadden; voor libellen, en voor ringslangen.

Huidige stand van zaken: we zijn bezig het bestaande soortenarme grasland om te vormen naar een bio-divers systeem. Maar ook nu zitten er al mooie soorten in het gebiedje. Er broeden roodborsttapuiten; in het riet nestelen rietgorzen en dwergmuisjes; regelmatig hoor je de groene specht en er vliegen ijsvogels en kerkuilen rond..